Canada trong nhóm dẫn đầu thế giới về tỷ lệ toàn dân đã được chích ngừa Covid 19.

Published on May 11, 2021

Quang Lam – Canada trong nhóm dẫn đầu thế giới về tỷ lệ toàn dân đã được chích ngừa Covid 19.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Canada trong nhóm dẫn đầu thế giới về tỷ lệ toàn dân đã được chích ngừa.
2.Tin thị trường bất động sản: Dự báo giá nhà Canada có thể tăng 14% vào năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: torontostoreys.com, ourworldindata.org, cbc.ca
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.