Canada Tính Cho Người Lao Động Nghỉ ốm 10 Ngày Mỗi Năm Vì Covid19 – Quang Lam

Published on May 29, 2020

Canada Tính Cho Người Lao Động Nghỉ ốm 10 Ngày Mỗi Năm Vì Covid19 – Quang Lam
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, chính phủ của ông cố gắng cung cấp cho tất cả người lao động tối thiểu 10 ngày nghỉ ốm được trả lương mỗi năm, trong bối cảnh Canada đang chuẩn bị cho đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 2 có thể xảy ra.