Canada thu hút người nhập cư sau đại dịchCovid 19.

Published on May 4, 2021

Quang Lam TV – Canada thu hút người nhập cư sau đại dịchCovid 19.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Canada thu hút người nhập cư sau đại dịchCovid 19.
2.Tin thị trường bất động sản: Người mua nhà lần đầu đang tìm đến các khu vực ngoại ô.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: dailyhive.com, Trang Tin Tổng Hợp.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.