Canada Thông Báo Thu Hồi Hơn 60 000 Khẩu Trang Y Tế Được Sản Xuất Tại Trung Quốc – Quang Lam

Published on April 8, 2020

Canada Thông Báo Thu Hồi Hơn 60 000 Khẩu Trang Y Tế Được Sản Xuất Tại Trung Quốc – Quang Lam
Thành phố Toronto, Canada vừa ra thông báo thu hồi hơn 60.000 khẩu trang y tế được sản xuất tại Trung Quốc, sau khi có báo cáo về tình trạng dễ rách hỏng của những chiếc khẩu trang này.
Nguồn Internet