Canada Thêm 30300 Việc Làm Trong Tháng 2, Thất Nghiệp 5 6% – Quang Lam

Published on March 8, 2020

Canada Thêm 30300 Việc Làm Trong Tháng 2, Thất Nghiệp 5 6% – Quang Lam
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng 0.1 điểm phần trăm lên tới 5.6% trong khi nền kinh tế tăng ròng 30300 việc làm mới trong tháng 2/2020.
Dẫn dầu về mức gia tăng việc làm là Quebec, tỉnh bang đã tăng số việc làm trong tháng thứ ba liên tiếp, theo cơ quan Thống kê Canada (Statscan).
Cuộc khảo sát lực lượng lao động mới nhất của Statscan cho thấy hầu hết mức tăng trên toàn quốc là việc làm toàn thời gian (tăng 37600 việc làm), trong khi việc làm bán thời gian giảm 7300 so với tháng 1/2020.