Canada Thảo Luận Phương Án Từng Bước Mở Cửa Trở Lại Hoạt Động Kinh Tế – Quang Lam

Published on April 17, 2020

Canada Thảo Luận Phương Án Từng Bước Mở Cửa Trở Lại Hoạt Động Kinh Tế – Quang Lam
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 14/4, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Ottawa và các tỉnh đang thảo luận về phương án từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế của Xứ sở lá phong.