Canada sẽ trở thành nơi định cư lý tưởng trên thế giới – Quang Lam

Published on March 8, 2020

Canada sẽ trở thành nơi định cư lý tưởng trên thế giới – Quang Lam
Theo những thông tin tức loan báo hôm 19 tháng hai 2020 liên hiệp quốc đã xác định thêm một loại người tị nạn mới những người tị nạn vì thời tiết vì môi trường thay đổi và họ phải đi tị nạn để sống còn
Quyết định này của liên hợp quốc sẽ khiến những quốc gia như Canada sẽ phải thay đổi cách nhận người tị nạn phải gồm cả những người tị nạn vì thời tiết