Canada Sản Xuất Drone Có Khả Năng Phát Hiện Người Nghi Ngờ Mắc COVID 19 – Quang Lam

Published on April 20, 2020

Canada Sản Xuất Drone Có Khả Năng Phát Hiện Người Nghi Ngờ Mắc COVID 19 – Quang Lam
Máy bay không người lái đã trở thành một thứ “vũ khí” vô cùng hữu ích trong cuộc chiến chống COVID-19. Mới đây, một công ty Canada tuyên bố họ sẽ cho ra đời một loại máy bay không người lái có thể phát hiện người có triệu chứng nhiễm coronavirus.