Canada rộng thứ nhì thế giới nhưng đang cạn kiệt đất đai.

Published on May 30, 2021

Team Quang Lam – Canada rộng thứ nhì thế giới nhưng đang cạn kiệt đất đai.
Ở Canada, xưa nay mua nhà đã được coi là con đường chắc chắn nhất để bảo đảm tài chính của tầng lớp trung lưu. Người Canada trung bình cư ngụ trong một ngôi nhà thuộc hàng rộng lớn nhất thế giới và có tỷ lệ sở hữu nhà cao hơn ở Anh, hoặc Pháp, hoặc thậm chí là Mỹ. Đại dịch đã khiến sân sau nhà và không gian rộng thêm càng được coi trọng hơn.
Gần 60% số nhà bán trong năm ngoái tại 18 cộng đồng ở và khu vực xung quanh Toronto, Montreal, Vancouver và Ottawa là những ngôi nhà độc lập, chỉ khoảng một phần tư số nhà bán ở những nơi này là căn hộ.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.