Canada phạt tiền lên tới $5 000 người gian lận Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp – Quang Lam

Published on June 13, 2020

Canada phạt tiền lên tới $5 000 người gian lận Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp – Quang Lam
Thủ tướng Justin Trudeau đã xây dựng kế hoạch của chính phủ liên bang về việc xử phạt các cá nhân gian lận để xin Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada được gọi tắt là CERB.