Canada Phát Hiện Hàng Ngàn Bộ Xét Nghiệm Từ Trung Quốc Nhiễm Khuẩn – Quang Lam

Published on April 18, 2020

Canada Phát Hiện Hàng Ngàn Bộ Xét Nghiệm Từ Trung Quốc Nhiễm Khuẩn – Quang Lam
Tỉnh trưởng tỉnh bang New Brunswick đã nói với truyền thông vào hôm thứ 5 vừa qua rằng ông được biết thông tin không thể chấp nhận được, đó là có hàng ngàn bộ thử xét nghiệm COVID-19 nhập khẩu từ Trung Quốc, được đưa tới tỉnh bang này tuần trước, bị nhiễm khuẩn và không thể sử dụng được.