Canada Mất 2 Triệu Việc Làm Trong Tháng 4 năm 2020 Thất Nghiệp Tăng 13% – Quang Lam

Published on May 9, 2020

Canada Mất 2 Triệu Việc Làm Trong Tháng 4 năm 2020 Thất Nghiệp Tăng 13% – Quang Lam
Nền kinh tế Canada mất khoảng 2 triệu việc làm trong tháng 4/2020 – mức cao kỷ lục – khi việc đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu để ngăn chặn coronavirus lây lan đã buộc nhiều doanh nghiệp tạm thời ngừng hoạt động.
Tổng cộng có khoảng 1,993,800 việc làm bị mất trong tháng 4, sau khi đã có hơn một triệu việc làm bị mất trong tháng 3, và thêm hàng triệu người bị giảm giờ làm và thu nhập.
Cơ quan Thống kê Canada nói rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên tới 13% do tác động trầm trọng của đại dịch, so với 7.8% trong tháng 3.