Canada Hỗ Trợ Công Dân Hồi Hương Do Dịch COVID 19 – Quang Lam

Published on March 22, 2020

Canada Hỗ Trợ Công Dân Hồi Hương Do Dịch COVID 19 – Quang Lam
Trong khuôn khổ chương trình này, các công dân Canada ở nước ngoài bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 có thể nộp đơn đề nghị vay khẩn cấp một khoản tiền lên tới 5.000 gia kim để có điều kiện về nước kịp thời và trang trải tạm thời các chi phí sinh hoạt.
Chính phủ Canada khuyến cáo người dân nước này tránh các chuyến đi không cần thiết ra nước ngoài, trong bối cảnh nhiều quốc gia đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, đóng cửa biên giới, các hãng hàng không hủy đường bay,… Các công dân Canada đang ở nước ngoài muốn về nước phải đối mặt với tình trạng các chuyến bay thương mại sụt giảm và giá vé có thể bị đội lên.