Canada Giảm Mức Lãi Suất Tiêu Chuẩn Phần thứ nhất – Quang Lam TV

Published on August 22, 2019

Canada Giảm Mức Lãi Suất Tiêu Chuẩn Phần thứ nhất – Quang Lam TV
Chào mừng quý kháchđến với video Canada Giảm Mức Lãi Suất Tiêu Chuẩn Phần thứ nhất.
Trong tháng 7, 2019, Bank of Canada đã giảm mức lãi suất vay mượn cho thời hạn 5 năm, xuống từ 5.34% còn 5.14%. Lần cuối cùng Bank of Canada giảm mức lãi suất là vào tháng Chín, 2016. Khi đó, mức lãi suất giảm từ 4.74 xuống 4.64, và đã tiếp tục tăng trong nhiều năm, mãi cho đến gần đây. Mức lãi suất này được tính trung bình từ các mức lãi suất từ sáu nhà băng chính trong Canada.
Ví dụ, nếu quý khách muốn vay thế chấp $500,000 với mức lãi suất 5.34%, trong vòng 30 năm, quý khách sẽ trả khoảng $2,788 một tháng, nhưng với mức lãi suất 5.14%, tiền nhà hàng tháng sẽ giảm còn $2,727, nếu tính theo lợi ích lâu dài, đây là một khoảng giảm khá lớn.
Đây là mức lãi suất được áp dụng trong quá trình kiểm tra khả năng chi trả cũng như mức tín dụng của người vay (stress test). Khi stress test được ban hành, nhiều người mua nhà đã gặp khó khăn trong việc mượn thế chấp và vì vậy, đã không thể mua được căn nhà như đã hoạch định. Mức lãi suất thấp hơn đồng nghĩa với cơ hội được cho vay tăng cao hơn.
Mục đích chính của stress test trong địa ốc là để cân nhắc khả năng chi trả của người vay trong những tình trạng tài chánh cá nhân khó khăn nhất, hoặc trong giai đoạn lãi suất tăng cao. Từ tháng 1, 2018, người vay những khoản thế chấp không có bảo hiểm, nếu muốn được chấp nhận, họ phải chứng minh họ có khả năng trả tiền hàng tháng với mức lãi suất cao 2% hơn mức hiện tại của Bank of Canada. Với mức lãi suất tiêu chuẩn nay đã giảm, họ có thể đáp ứng đòi hỏi tài chánh dễ dàng hơn. Những chủ nhà đang có thế chấp với mức lãi suất cao hơn cũng có thể sẽ xin tái tài trợ để giảm tiền nợ phải trả hàng tháng.

Trong tháng Sáu, 2019, 21,273 đơn vị bất động sản đã được bán ra, tăng 4.4% so với tháng Sáu, 2018. Trong sáu tháng đầu của năm nay, 104,264 đơn vị đã được trao đổi, tăng 6.1% so với sáu tháng của năm ngoái. Giá nhà trung bình trên toàn Ontario trong tháng Sáu, 2019, là $611,360, tăng 6.6% so với tháng Sáu năm ngoái. Trong tháng này, 34,601 đơn vị đãđược liệt kê vào danh sách nhà bán,giảm 0.4%. Riêng trong khu vực GTA, 8,860 đơn vị bất động sản đã được bán ra, tăng 10.4% so với tháng Sáu năm ngoái. Giá bán trung bình trong vùng là $832,703, tăng 3% từ mức giá $808,066 trong tháng Sáu, 2018.
Để cập nhật tin tức Bất Động Sản, cũng như chi tiết về những dự án sắp xây tại trung tâm thành phố Toronto và vùng phụ cận quý khách có thể đọc những bài viết thường xuyên của Quang Lâm trên các tuần báo: Thời Mới, và Thời Báo. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản
Cảm ơn quý khách đã theo dõi video Canada Giảm Mức Lãi Suất Tiêu Chuẩn Phần thứ nhất.
Xin chào và hẹn gặp lại trong video phần thứ hai.