Canada Dự Định Mở Chương Trình Miễn Giảm Tiền Thuê Địa Điểm Cho Doanh Nghiệp Nhỏ – Quang Lam

Published on April 21, 2020

Canada Dự Định Mở Chương Trình Miễn Giảm Tiền Thuê Địa Điểm Cho Doanh Nghiệp Nhỏ – Quang Lam
Miễn giảm tiền thuê địa điểm,cơ sở hay mặt bằng là mục tiêu tiếp theo của chương trình nhà nước nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì trong thời gian đại dịch, theo thông báo của thủ tướng Justin Trudeau trong cuộc họp báo hàng ngày hôm thứ Năm 16/4/2020.