Canada Công Bố Việc Hỗ Trợ Tiền Thuê Mặt Bằng Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ – Quang Lam

Published on April 25, 2020

Canada Công Bố Việc Hỗ Trợ Tiền Thuê Mặt Bằng Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ – Quang Lam
Thủ tướng Justin Trudeau hôm 24 tháng 4 loan báo rằng chính phủ liên bang đã đạt được thỏa thuận với tất cả các tỉnh bang và lãnh thổ để thực hiện chương trình giảm tiền thuê địa điểm,cơ sở và mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng.
Các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện sẽ được tới 75% giảm tiền thuê cơ bản nếu chủ cho thuê của họ đồng ý tham gia.
Nguồn: Báo Thời Mới