Canada Công Bố Trợ Cấp Khẩn Cấp Dành Cho Sinh Viên CESB – Quang Lam

Published on April 23, 2020

Canada Công Bố Trợ Cấp Khẩn Cấp Dành Cho Sinh Viên CESB – Quang Lam
Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Tư 22/4/2020 loan báo chương trình trợ cấp trị giá 9 tỷ đô-la cho sinh viên cao đẳng / đại học sau khi có nhiều ý kiến cho rằng có quá nhiều người trẻ tuổi không đủ điều kiện được hưởng các chương trình cứu trợ COVID-19 hiện có.
Sinh viên và những người mới tốt nghiệp gần đây bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới việc học hành và các triển vọng việc làm sắp tới sẽ có thể xin hưởng loại Trợ cấp Sinh viên Khẩn cấp Canada gọi tắt là CESB.
Sinh viên cao đẳng / đại học đủ điều kiện sẽ được trợ cấp $1250/tháng từ tháng 5 tới tháng 8. Số tiền đó có thể lên tới $1750 nếu sinh viên có bệnh tật hoặc đang chăm sóc ai đó.