Canada Cho Hoãn Khai Thuế Và Nộp Thuế Do Dịch COVID 19 – Quang Lam

Published on March 20, 2020

Canada Cho Hoãn Khai Thuế Và Nộp Thuế Do Dịch COVID 19 – Quang Lam
Hôm thứ Tư 18/3/2020, thủ tướng Justin Trudeau loan báo rằng Thuế vụ Canada sẽ hoãn hạn chót nộp hồ sơ khai thuế năm 2019 của cá nhân và một số quỹ tín thác nhất định.
Đối với cá nhân, hạn chót khai thuế được dời tới ngày 1/6. Hạn chót ban đầu là ngày 30/4
Đối với các quỹ tín thác có năm tính thuế kết thúc vào ngày 31/12/2019, hạn chót khai thuế được dời tới ngày 1/5.