Canada chi $3 Tỷ Đô La Để Tăng Lương Cho Người Lao Động Dễ Tổn Thương – Quang Lam

Published on May 8, 2020

Canada chi $3 Tỷ Đô La Để Tăng Lương Cho Người Lao Động Dễ Tổn Thương – Quang Lam
Những người làm việc tại các cơ sở chăm sóc dài hạn, những người bán hàng nhu yếu phẩm, cùng với những nhân viên lương thấp khác đã giúp hàng triệu người Canada phòng tránh được Covid-19 khi nhận được các vật tư và dịch vụ họ cần, chính vì vậy họ sẽ sớm nhận được tăng lương