Canada Cấm Người Có Triệu Chứng COVID-19 Lên Máy Bay Và Xe Lửa Nội Địa – Quang Lam

Published on March 29, 2020

Canada Cấm Người Có Triệu Chứng COVID-19 Lên Máy Bay Và Xe Lửa Nội Địa – Quang Lam.
Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Bảy 28/3/2020 nói rằng kể từ ngày thứ Hai 30/3, những người có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19 sẽ không được lên máy bay và xe lửa nội địa.