Canada Cam Kết Áp Dụng Các Biện Pháp Mạnh Tại Biên Giới Mỹ Và Canada – Quang Lam

Published on May 13, 2020

Canada Cam Kết Áp Dụng Các Biện Pháp Mạnh Tại Biên Giới Mỹ Và Canada – Quang Lam
Khi các hoạt động kinh tế dần được mở cửa trở lại và các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng ở cả hai nước, lưu lượng hành khách và hàng hóa qua biên giới sẽ tăng. Theo Thủ tướng Trudeau, thực tế này sẽ đòi hỏi các biện pháp bổ sung để đảm bảo những người mới nhập cảnh vào Canada tuân thủ triệt để các quy định về tự cách ly.
Khi các hoạt động kinh tế dần được mở cửa trở lại và các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng ở cả hai nước, lưu lượng hành khách và hàng hóa qua biên giới sẽ tăng. Theo Thủ tướng Trudeau, thực tế này sẽ đòi hỏi các biện pháp bổ sung để đảm bảo những người mới nhập cảnh vào Canada tuân thủ triệt để các quy định về tự cách ly.