Canada cấm các chuyến bay từ Ấn Độ, Pakistan trong 30 ngày.

Published on April 24, 2021

Quang Lam TV – Canada cấm các chuyến bay từ Ấn Độ, Pakistan trong 30 ngày.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Canada cấm các chuyến bay từ Ấn Độ, Pakistan trong 30 ngày.
2.Đóng cửa các doanh nghiệp khi có 5 ca bệnh COVID-19 trở lên.
3.Toronto sắp tăng gấp ba số lượng tiêm Vaccine Covid 19.
4. Tin thị trường bất động sản: Giá nhà ở Canada cao kỷ lục.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, Thợi Mới, Trang Thông Tin Tỏng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.