Canada Áp Dụng Biện Pháp Cách Ly Nghiêm Ngặt Hơn Cho Người Về Từ Nước Ngoài – Quang Lam

Published on April 16, 2020

Canada Áp Dụng Biện Pháp Cách Ly Nghiêm Ngặt Hơn Cho Người Về Từ Nước Ngoài – Quang Lam
Bắt đầu từ nửa đêm thứ Ba 14/4/2020, tất cả những người từ nước ngoài về Canada sẽ phải ở khách sạn hoặc một địa điểm khác được nhà nước chỉ định trừ phi họ có một kế hoạch tự cách ly có thể chấp nhận được
Các hình phạt tối đa cho hành vi không chấp hành Đạo luật Cách ly kiểm dịch bao gồm mức phạt tới tối đa $750,000 và/hoặc 6 tháng tù. Nếu một người gây nguy hiểm tính mạng cho người khác trong khi cố tình hoặc liều lĩnh vi phạm luật này, các hình phạt còn nặng hơn: phạt 1 triệu đô-la hoặc 3 năm tù, hoặc cả hai.