Cẩm Nang Mua, Bán Thuê Nhà Cẩm Nang Bán Nhà Video 8 – Hợp Đồng Đăng Bán – Phần 204:08

  • 0 views
Published on March 2, 2017

Cẩm Nang Mua, Bán Thuê Nhà

Cẩm Nang Bán Nhà

Video 8 – Hợp Đồng Đăng Bán – Phần 2

Chương trình Cẩm Nang Mua, Bán Thuê Nhà

Cẩm Nang Bán Nhà

Video 8 – Hợp Đồng Đăng Bán – Phần 2

Đón chào quý vị trở lại với chương trình Cẩm Nang Mua, Bán Thuê Nhà, qua chuỗi bài viết hướng dẫn mua và bán nhà. Trong tập 8 của Cẩm Nang Bán Nhà, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào chi tiết về tờ hợp đồng đăng bán mà chúng ta đã nói đến trong phần 1.

 

Sau mục Ủy Quyền là các phần thông tin căn nhà. Đây là phần hết sức quan trọng và có hiệu lực hợp pháp nên phần này phải được ghi rõ một cách chính xác. Chuyên viên địa ốc sẽ giúp quý vị điền những phần này, tuy nhiên, quý vị cũng nên biết qua những đề mục trong đó.

Quý vị có thể đọc bài viết tại tuần báo Thời Mới, Toronto
Photo: Tuần Báo Thời Mới

Quang-Lam-Toronto-Condos-Cẩm-Nang-Mua-Bán-Thuê-Nhà-BDS

Photo End