Các trường học chuẩn bị chuyển sang học online.

Published on March 31, 2021

Quang Lam TV – Các trường học chuẩn bị chuyển sang học online.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Các trường học chuẩn bị chuyển sang học online.
2.Những người từ 70 tuổi trở lên được chủng ngừa.
3. Tin thị trường bất động sản: Những điều bạn nên làm sau khi mua nhà.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** VideoVideo này chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.