Các Trường Công Lập ở Ontario Sẽ Tiếp Tục Đóng Cửa Cho Tới Ngày 31 Tháng 5 – Quang Lam

Published on April 28, 2020

Các Trường Công Lập ở Ontario Sẽ Tiếp Tục Đóng Cửa Cho Tới Ngày 31 Tháng 5 Do Dich Covid 19 – Quang Lam
Bộ trưởng giáo dục tỉnh bang Ontario đưa ra thông báo này vào chiều Chủ nhật 26/4/2020, nói rằng việc kéo dài thời gian đóng cửa dựa trên ý kiến cố vấn của giám đốc y tế công cộng tỉnh bang và các quan chức khác trong ban chỉ đạo chống COVID-19.
Nguồn: Báo Thoi Moi