Các quan chức y tế công cộng hàng đầu ở Toronto, Peel, York ủng hộ việc trở lại trường học sớm.

Published on May 30, 2021

Quang Lam TV – Các quan chức y tế công cộng hàng đầu ở Toronto, Peel, York ủng hộ việc trở lại trường học sớm.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:

1. Các quan chức y tế công cộng hàng đầu ở Toronto, Peel, York ủng hộ việc trở lại trường học sớm.
2.Tin thị trường bất động sản: Canada rộng thứ nhì thế giới nhưng đang cạn kiệt đất đai.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: CTV, Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.