Các nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm condos resale.

Published on February 9, 2021

Team Quagn Lam – Các nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm condos resale.
Điều đáng chú ý, thị trường condo resale của khu vực GTA có mức tăng trưởng gần 9% về giá trung bình vào năm 2020 trong khi mức lạm phát giá tăng ở mức hai con số trong suốt những tháng đầu năm 2020.
“Sự tăng trưởng liên tục trong lịch sử về giá bán lại, tăng trung bình 7.8% trong 15 năm qua, sẽ mang lại cho người mua condo niềm tin tiếp tục vào năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Canadian Real Estate Magazine.