Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Di Dân Mới phần thứ nhất – Quang Lam TV

Published on May 30, 2019

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Di Dân Mới phần thứ nhất – Quang Lam TV
CÁC DỊCH VỤ Hỗ TRỢ DI DÂN MỚI
QUANG LAM REAL ESTATE BROKER
An cư lạc nghiệp là giấc mơ của hầu như tất cả mọi người.

Được Canada chấp thuận cho định cư chính thức là một tin vui cho hầu hết những ai muốn có một cuộc sống tự do, an toàn, nhân bản ở một đất nước hiền hòa. Sau giai đoạn vui mừng sẽ là những to loan cho cuộc sống mới. Chính phủ Canada có những dịch vụ miễn phí để hỗ trợ giai đoạn hội nhập cho các di dân. Sau đây là tóm tắt một vài dịch vụ chính kem theo hướng dẫn cách tiếp cận các dịch vụđó.
DỊCH VỤ HỘI NHẬP ĐỜI SỐNG
Canada Connects là một chương trình được khởi xướng bởi Canada Immigration với mục đích nối kết di dân mới với những các gia đình cư dân lâu đời tại đây, hoặc nối kết với các tổ chức từ thiện và các hội đoàn cộng đồng để cùng chia sẻ thông tin và các hoạt động cần thiết trong cuộc sống mới. Quý vị theo link https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/canada-connects.html và cập nhật địa chỉ cư trú, chương trình sẽ nối kết quý vị đến một vài tổ chức gần nhất và các tổ chức này sẽ cung cấp các dịch miễn phí như chuyên chở quý vị đến các cuộc hẹn quan trọng, hướng dẫn quý vị ghi danh học cho con cái, ghi danh cho quý vị học các lớp học anh ngữ hoặc pháp ngữ, giúp quý vị quen những người bạn mới, cũng như những trải nghiệm văn hóc Canada khác.
DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÌM VIỆC LÀM
Dịch vụ này bao gồm các tổ chức hỗ trợ quý vị viết resume (sơ yếu lý lịch chuyên môn) & cover letter (thư giới thiệu kinh nghiệm cá nhân) bằng anh ngữ, các lớp hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn sao cho khôn khéo để tăng cơ hội nhận việc làm. Ngoài ra, trang mạng www.jobbank.com của Canada Immigration có những thông tin bổích vềquá trình tìm việc làm tại Canada, mức lương tối thiểu, luật lao động, bằng cấp học vấn cần thiết trong các ngành nghề chuyên môn, và danh sách việc làm được cập nhật trên hơn 2,000 công việc mới mỗi ngày từ hàng ngàn công ty trên toàn Canada mà quý vị có thể nộp đơn xin ngay trên mạng. Các văn phòng Service Canada gần khu vực quý vịở cũng có cung cấp thông tin và hỗ trợ tìm việc làm.
DỊCH VỤ SỨC KHỎE
Chính phủ Canada cung cấp nhiều dịch vụ y tế miễn phí cho cư dân. Quý vị có thể ghé văn phòng y tế trong tỉnh bang để xin thẻ y tế. Chương trình y tế của tỉnh bang Ontario gọi là OHIP (Ontario Health Insurance Plan). Các quý cao niên còn có thêm những chương trình đặc biệt khác như dịch vụ hỗ trợ tiền thuốc men, dịch vụ tìm nhà diều dưỡng, v.v. Quý vị có thể cập nhật www.health.gov.on.ca để tìm bác sĩvà trung tâm y tếgần khu vực mình ở.