Các Biện Pháp Chống Đại Dịch Covid 19 Đang Có Hiệu Quả – Quang Lam

Published on April 30, 2020

Các Biện Pháp Chống Đại Dịch Covid 19 Đang Có Hiệu Quả – Quang Lam
Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, đã có buổi họp báo thường nhật vào sáng sớm hôm nay, thứ 3 ngày 28 tháng tư, nói rằng những gì đang diễn ra tại Canada cho thấy các biện pháp an toàn được Cơ quan y tế Canada đưa ra đang có hiệu quả, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.