Bưu điện Canada có 121 nhân viên nhiễm Covid 19.

Published on January 22, 2021

Quang Lam TV – Bưu điện Canada có 121 nhân viên nhiễm Covid 19.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 22-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Canada có thể hạn chế đi lại do Covid-19 không cần thông báo trước.
2. Bưu điện Canada có 121 nhân viên nhiễm Covid-19.
3. Chương trình tiêm vaccine cho người vô gia cư ở Toronto tạm dừng.
4. Tin thị trường bất động sản:
Thị trường Condos Toronto phát triển mạnh trong hai tuần lể đầu tháng 1 năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Nguồn: CBC, CTV, Toronto Storeys