Bông Hồng Cài Áo – Quang Lam

Published on March 22, 2020

Bông Hồng Cài Áo – Quang Lam
Để bảo vệ cho người dân và công việc chống virus Vũ Hán được tốt chánh phủ Canada khuyên mọi người nên ở nhà. Đây cũng là dịp cho mọi người trong gia đình sum họp đoàn tụ bên nhau.
Ăn chung mâm, coi chung phim, cùng nhau hát karaoke…. Những chuyện nghĩ thật dễ nhưng suốt bấy nhiêu năm qua không thực hiện được.
Đây cũng là dịp các con có cơ hội vui chơi và chăm sóc cha Mẹ, sung sướng và hạnh phúc khi dược cùng Mẹ chia sẽ những câu chuyện trong gia đình