Bộ trưởng Bộ Di trú Canada nói về những cập nhật mới sau đại dịch Covid19 – Quang Lam

Published on May 28, 2020

Bộ trưởng Bộ Di trú Canada nói về những cập nhật mới sau đại dịch Covid19 – Quang Lam
Trong buổi họp, giải đáp thắc mắc trực tuyến gần đây, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada trả lời các câu hỏi và đề cập về những chi tiết liên quan đến các vấn đề di dân trong tương lai trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus.
Trong buổi họp dài 60 phút, do Tổ chức Luật Di trú của hội Luật sư Canada tổ chức, các vấn đề như mức độ nhập cư, lao động nước ngoài tạm thời và du học sinh quốc tế được thảo luận và mở rộng.