Biên Giới Canada Mỹ Đóng Cửa Với Giao Thông Không Thiết Yếu Thêm 30 Ngày – Quang Lam

Published on April 19, 2020

Biên Giới Canada Mỹ Đóng Cửa Với Giao Thông Không Thiết Yếu Thêm 30 Ngày – Quang Lam
Biên giới Canada-Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa với giao thông không thiết yếu thêm 30 ngày để ngăn chặn COVID-19 lây lan thêm nữa.
Trong cuộc họp báo hàng ngày tại dinh thủ tướng vào sáng thứ Bảy 18/4/2020, thủ tướng Justin Trudeau xác nhận việc kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế biên giới hiện nay.