Bệnh viện mới xây ở Vaughan chuyên điều trị Covid 19.

Published on January 20, 2021

Quang Lam TV – Bệnh viện mới xây ở Vaughan chuyên điều trị Covid 19.
Bản tin ngày 20-1-2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Bệnh viện mới xây ở Vaughan chuyên điều trị Covid-19.
2. Giảm các hoạt động ngoài trời có thể gây ra các vấn đề sức khỏe tâm thần.
3. Ontario sẽ chỉ cho phép 60 ngày đối với yêu cầu trượt té.
4. Tin thị trường bất động sản: Bất động sản trong tuần từ ngày11 đến 15 tháng 1 năm 2021
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%