Bầu cử liên bang 2021 Các đảng hứa gì với người mua nhà

Published on September 2, 2021

Bầu cử liên bang 2021 Các đảng hứa gì với người mua nhà
:Có hai chính sách sẽ thực sự thay đổi cục diện đối với những người mua nhà lần đầu trong cuộc bầu cử sắp tới, đó là cho phép thời hạn mortgage 30 năm khi người mua trả trước ít hơn 20% (do Đảng Tân Dân chủ đề xuất) và tăng giá trị căn nhà hội đủ điều kiện được bảo hiểm mortgage, do đó cho phép người mua nhà có thể trả trước ít hơn 20% (do Đảng Bảo thủ đề xuất). Hai chính sách này có ý nghĩa quan trọng và sẽ giúp thêm nhiều người trẻ tuổi Canada mua được căn nhà đầu tiên của họ. Việc tăng cường Chương trình Ưu đãi Người Mua Nhà Lần Đầu (do Đảng Tự do đề xuất) là chính sách có nhiều khiếm khuyết và do đó vô ích.”
Vào ngày 20 tháng 9 – ngày bầu cử liên bang sắp tới – bạn có cơ hội quyết định những chính sách nào phù hợp với bạn và nhu cầu tài chính của gia đình bạn.
Source: Bao Thoi MOI Canada
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%