Bất động sản Canada và đại dịch Covid 19.

Published on March 11, 2021

Team Quang Lam – Bất động sản Canada và đại dịch Covid 19.
Canadian Mortgage Housing Corporation gọi tắt là
CMHC cho biết Chi tiêu hộ gia đình giảm và tiết kiệm tăng cùng với nhu cầu cuộc sống Thay đổi và tỷ lệ thế chấp thấp đã giúp thúc đẩy thị trường nhà ở tại một số thành phố lớn của Canada, bao gồm cả Toronto.
Do đó, doanh số bán và giá nhà hiện đã vượt quá trước thời điểm COVID19.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Storeys.com