Bao Nhiêu Người Canada Sẽ Bị Nhiễm Covid 19 – Quang Lam

Published on April 10, 2020

Bao Nhiêu Người Canada Sẽ Bị Nhiễm Covid 19 – Quang Lam
Theo như dự báo của Chính phủ liên bang thì đến ngày 16 tháng 4, đến ngày 16 tháng 4, trên toàn Canada sẽ có gần 32,000 ca nhiễm COVID-19 và khoảng 500 đến 700 người thiệt mạng. Cũng theo dự báo thì trên toàn Canada sẽ có khoảng 11,000 đến 22,000 người thiệt mạng khi đại dịch đi qua cho dù những biện pháp nghiêm ngặt nhất được đưa ra nhằm chống đại dịch.
Nguồn: Internet