Bạn có nên bán nhà trong làn sóng Covid-19 thứ hai?

Published on January 15, 2021

Bạn có nên bán nhà trong làn sóng Covid-19 thứ hai?
Bản tin hôm nay ngày 15-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Nhà hàng ở Toronto cung cấp Burgers miễn phí cho người cao niên và người vô gia cư trong đại dịch COVID-19
2. Cảnh sát không có quyền dừng ngẫu nhiên người dân.
3. Dân Canada được mời cung cấp mẫu máu để khảo sát về coronavirus.
4. Tin thị trường bất động sản:
Bạn có nên bán nhà trong làn sóng COVID-19 thứ hai?
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Nguồn: CBC, CTV, & Purplebricks.ca