Bạn có hối hận khi định cư Canada không? – Quang Lam

Published on February 26, 2020

Bạn có hối hận khi định cư Canada không?
Ngoài ra, những tiêu chuẩn giáo dục của Canada có thể trang bị cho con cái của tôi những kiến thức tiên tiến, khả năng giao tiếp xã hội được quốc tế hóa và khả năng sáng tạo đều đứng thứ 1, điều này sẽ giúp cho tương lai của con cái tôi có càng nhiều tiềm năng lựa chọn. Tôi không tạo kế hoạch để con cái tôi bay cao bay xa, nhưng tôi có niềm tin nó nhất định có thể tự do phát triển.