Bác Sĩ Học Ở Nước Ngoài Có Thể Xin Giấy Phép Hành Nghề 30 Ngày Ở Ontario – Quang Lam

Published on April 8, 2020

Bác Sĩ Học Ở Nước Ngoài Có Thể Xin Giấy Phép Hành Nghề 30 Ngày Ở Ontario – Quang Lam
Video Bác Sĩ Học Ở Nước Ngoài Có Thể Xin Giấy Phép Hành Nghề 30 Ngày Ở Ontario Để Chống COVID-19
Những người đã tốt nghiệp y khoa ở nước ngoài và đã thi đậu để hành nghề ở Canada, hoặc đã tốt nghiệp trong hai năm qua nay có thể nộp đơn xin giấy phép hành nghề y khoa có giám sát trong 30 ngày ở Ontario để giúp chống dịch bệnh COVID-19.
Nguồn: Báo Thoi Moi