Bác Sĩ Gốc Việt Tại Canada Qua Đời Do Covid 19 – Quang Lam

Published on April 18, 2020

Bác Sĩ Gốc Việt Tại Canada Qua Đời Do Covid 19 – Quang Lam
Theo CBC đưa tin, bác sĩ Huy Hao Dao, 44 tuổi, làm việc cho cơ quan y tế công cộng vùng Montérégie và là một giáo sư khoa khoa học sức khỏe cộng đồng thuộc một trường đại học tại Quebec.
Từ năm 2016 đến năm 2017, bác sĩ Huy làm việc cho viện y tế công cộng tỉnh bang Quebec, là nơi dẫn đầu tỉnh bang này trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Giám đốc cơ quan y tế công cộng Quebec xác nhận cái chết của bác sĩ Huy vào hôm qua, thứ 5 ngày 16 tháng tư. Và theo người này thì bác sĩ Huy chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân.