Ba thành phố lớn của Canada lọt vào top những nơi đáng sống nhất thế giới – Quang Lam

Published on February 25, 2020

Ba thành phố lớn của Canada lọt vào top những nơi đáng sống nhất thế giới.
Theo báo cáo của tạp chí The Economist , Vancouver, Toronto và Calgary là 3 thành phố nằm trong top 5 thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Báo cáo này xếp hạng 140 thành phố dựa trên các khía cạnh: an ninh, y tế, văn hoá, môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.