Ánh Sáng Nào Cuối Đường Hầm – Quang Lam

Published on April 29, 2020

Ánh Sáng Nào Cuối Đường Hầm – Quang Lam
Trong kịch bản khả quan nhất, chỉ có 0-10% dân số bị nhiễm thì đường cong dịch Covid-19 đợt 1 ở Canada sẽ tắt hẵn vào đầu mùa hè năm nay tháng 6, tháng 7 năm 2020 như trước đây đã dự đoán
Nguồn: FB David Huynh