7 sai lầm cần tránh khi bán nhà (Phần 2)

Published on July 24, 2021

7 sai lầm cần tránh khi bán nhà (Phần 1)
Những sai lầm cần tránh trước khi đăng bảng bán nhà của quý khách.
1. Đầu tư quá nhiều về mặt cảm xúc
2. Làm việc với người đại diện
3. Định giá nhà của quý khách quá cao
4. Kỳ vọng giá chào bán
5. Bán trong những tháng mùa đông
6. Bảo hiểm nhà
7. Bán cho người mua không đủ tiêu chuẩn
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.