217 Dixon Road Milton For Lease (Vietnamese) – Quang Lam TV

Published on August 11, 2017

217 Dixon Road Milton For Lease (Vietnamese) – Quang Lam TV
Four Bedrooms for lease (Milton)
Near Shopping, Hwy 401, Hwy 407 and Go Station! Large. Surrounded be trees, Woodlot in the back. Separate Dining Room, Separate Living Room, Gas Fireplace In Family Room, Very Large Bedrooms. Walking Distance To Home Depot, Fitness, Doctors Office And Tim Hortons. Library, Leisure Centre, Go Station, Schools & Park

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV