1306 Giá nhà trung bình ở Toronto tăng lên $1 108 453 vào tháng Năm

Published on June 13, 2021

Theo dữ liệu được công bố trong tuần này cua Hội đồng Bất động sản Khu vực Toronto (TRREB)Giá bán trung bình cho một ngôi nhà ở khu vực Toronto đã đạt mức kỷ lục $1.108.453 đô la vào tháng Năm, tăng 28.4% so với một năm trước đó và 1.1% so với tháng trước
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: livabl.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.