11 trường hợp biến thể COVID 19 ‘Lambda’ được phát hiện ở Canada

Published on July 10, 2021

Quang Lam TV – 11 trường hợp biến thể COVID 19 ‘Lambda’ được phát hiện ở Canada
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 07 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. 11 trường hợp biến thể COVID-19 ‘Lambda’ được phát hiện ở Canada.
2. Tin thị trường bất động sản: TRREB điều chỉnh dự báo năm 2021 trong khi doanh số bán nhà tháng 6 có xu hướng giảm.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: www.livabl.com/2021, 680 news, CBC.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.