Vu Lan Thắng Hội Chùa Linh Sơn Chủ Nhật 02-09-2018 01:35

  • 0 views
Published on September 3, 2018

Vu Lan Thắng Hội
Chùa Linh Sơn
Chủ Nhật 02-09-2018
Hội Trường Lộ Thiên
100 Rivalda Road, North York, Ontario M9M 2M8
Văn Nghệ Vu Lan 3:00pm – 10:00 pm
Vào Cửa Tự Do
BTC Kính Mời
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại

Vui lòng liên lạc Quang Lam

Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng

Quang Lam, Real Estate Broker

416 669 7363

416 804 5111