Video Clip phần 2: Hội Ngộ Phương Diên – Thừa Thiên Huế 2019.08:09

  • 0 views
Published on January 3, 2019
Video Clip phần 2: Hội Ngộ Phương Diên – Thừa Thiên Huế 2019.
Giới thiệu ban tổ chức và khách mời.
Trưởng Làng Phương Diên Toronto: Ông Nguyễn Văn Thọ, va Bà Trần Thị Thơm
Phó Trưởng Làng Phương Diên Toronto: Ông Nguyễn Văn Dinh, và Bà Trương Thị Thương
Trưởng Ban Tổ Chức: Ông Trương Tưởng, và Bà Lương Thị Ngọc Hà
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos.
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Quang Lam, Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
(416) 669 – 7363
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng.